Fyll inn skjemaet for å bestille eller fornye HMS Kort


●Bildet skal vise ansiktet til innehaveren slik vedkommende ser ut idag, uten hode bekledning*eller lignende (Personer kan av religiøse grunner bruke hodeplagg. Hodeplagget må da ikke tildekke noe av ansiktet eller mer av hode enn det som er nødvendig. Begge ørene skal være synlig)

● Briller må ikke benyttes

● Ansiktsuttrykket skal være nøytralt og munnen skal være lukket

● Begge ører må være synlige.

● Ta bilde mot hvit/lys bakgrunn uten skygger. Bruk gjerne mobilen.

● Eksempel på godkjente og ikke godkjente bilder:

Hva anses som gyldig legitimasjon:
● Bankkort er IKKE gyldig legitimasjon

●Norske og utenlandske pass (ikke nødpass)

●Nasjonale ID-kort fra EU/EØS-land

●Norsk førerkort utstedt etter 1.januar 1998

●Norsk digitalt førerkort

●Nordisk førerkort (svensk, dansk, islandsk eller finsk)

●Norsk reisebevis for flyktninger

●Utlendingspass – ikke godkjent hvis det er utstedt for enkeltreise

●Oppholdskort

●Forsvarets ID-kort

●Dersom du ikke har noen av disse typene legitimasjon, ta kontakt med oss på telefon: 6200 6200

Person 2: 


●Bildet skal vise ansiktet til innehaveren slik vedkommende ser ut idag, uten hode bekledning*eller lignende (Personer kan av religiøse grunner bruke hodeplagg. Hodeplagget må da ikke tildekke noe av ansiktet eller mer av hode enn det som er nødvendig. Begge ørene skal være synlig)

● Briller må ikke benyttes

● Ansiktsuttrykket skal være nøytralt og munnen skal være lukket

● Begge ører må være synlige.

● Ta bilde mot hvit/lys bakgrunn uten skygger. Bruk gjerne mobilen.

● Eksempel på godkjente og ikke godkjente bilder:

Hva anses som gyldig legitimasjon:
● Bankkort er IKKE gyldig legitimasjon
●Norske og utenlandske pass (ikke nødpass)
●Nasjonale ID-kort fra EU/EØS-land
●Norsk førerkort utstedt etter 1.januar 1998
●Norsk digitalt førerkort
●Nordisk førerkort (svensk, dansk, islandsk eller finsk)
●Norsk reisebevis for flyktninger
●Utlendingspass – ikke godkjent hvis det er utstedt for enkeltreise
●Oppholdskort
●Forsvarets ID-kort
●Dersom du ikke har noen av disse typene legitimasjon, ta kontakt med oss på chat eller telefon.


●Bildet skal vise ansiktet til innehaveren slik vedkommende ser ut idag, uten hode bekledning*eller lignende (Personer kan av religiøse grunner bruke hodeplagg. Hodeplagget må da ikke tildekke noe av ansiktet eller mer av hode enn det som er nødvendig. Begge ørene skal være synlig)

● Briller må ikke benyttes

● Ansiktsuttrykket skal være nøytralt og munnen skal være lukket

● Begge ører må være synlige.

● Ta bilde mot hvit/lys bakgrunn uten skygger. Bruk gjerne mobilen.

● Eksempel på godkjente og ikke godkjente bilder:

Hva anses som gyldig legitimasjon:
● Bankkort er IKKE gyldig legitimasjon
●Norske og utenlandske pass (ikke nødpass)
●Nasjonale ID-kort fra EU/EØS-land
●Norsk førerkort utstedt etter 1.januar 1998
●Norsk digitalt førerkort
●Nordisk førerkort (svensk, dansk, islandsk eller finsk)
●Norsk reisebevis for flyktninger
●Utlendingspass – ikke godkjent hvis det er utstedt for enkeltreise
●Oppholdskort
●Forsvarets ID-kort
●Dersom du ikke har noen av disse typene legitimasjon, ta kontakt med oss på chat eller telefon.


●Bildet skal vise ansiktet til innehaveren slik vedkommende ser ut idag, uten hode bekledning*eller lignende (Personer kan av religiøse grunner bruke hodeplagg. Hodeplagget må da ikke tildekke noe av ansiktet eller mer av hode enn det som er nødvendig. Begge ørene skal være synlig)

● Briller må ikke benyttes

● Ansiktsuttrykket skal være nøytralt og munnen skal være lukket

● Begge ører må være synlige.

● Ta bilde mot hvit/lys bakgrunn uten skygger. Bruk gjerne mobilen.

● Eksempel på godkjente og ikke godkjente bilder:

Hva anses som gyldig legitimasjon:
● Bankkort er IKKE gyldig legitimasjon
●Norske og utenlandske pass (ikke nødpass)
●Nasjonale ID-kort fra EU/EØS-land
●Norsk førerkort utstedt etter 1.januar 1998
●Norsk digitalt førerkort
●Nordisk førerkort (svensk, dansk, islandsk eller finsk)
●Norsk reisebevis for flyktninger
●Utlendingspass – ikke godkjent hvis det er utstedt for enkeltreise
●Oppholdskort
●Forsvarets ID-kort
●Dersom du ikke har noen av disse typene legitimasjon, ta kontakt med oss på chat eller telefon.


●Bildet skal vise ansiktet til innehaveren slik vedkommende ser ut idag, uten hode bekledning*eller lignende (Personer kan av religiøse grunner bruke hodeplagg. Hodeplagget må da ikke tildekke noe av ansiktet eller mer av hode enn det som er nødvendig. Begge ørene skal være synlig)

● Briller må ikke benyttes

● Ansiktsuttrykket skal være nøytralt og munnen skal være lukket

● Begge ører må være synlige.

● Ta bilde mot hvit/lys bakgrunn uten skygger. Bruk gjerne mobilen.

● Eksempel på godkjente og ikke godkjente bilder:

Hva anses som gyldig legitimasjon:
● Bankkort er IKKE gyldig legitimasjon
●Norske og utenlandske pass (ikke nødpass)
●Nasjonale ID-kort fra EU/EØS-land
●Norsk førerkort utstedt etter 1.januar 1998
●Norsk digitalt førerkort
●Nordisk førerkort (svensk, dansk, islandsk eller finsk)
●Norsk reisebevis for flyktninger
●Utlendingspass – ikke godkjent hvis det er utstedt for enkeltreise
●Oppholdskort
●Forsvarets ID-kort
●Dersom du ikke har noen av disse typene legitimasjon, ta kontakt med oss på chat eller telefon.


●Bildet skal vise ansiktet til innehaveren slik vedkommende ser ut idag, uten hode bekledning*eller lignende (Personer kan av religiøse grunner bruke hodeplagg. Hodeplagget må da ikke tildekke noe av ansiktet eller mer av hode enn det som er nødvendig. Begge ørene skal være synlig)

● Briller må ikke benyttes

● Ansiktsuttrykket skal være nøytralt og munnen skal være lukket

● Begge ører må være synlige.

● Ta bilde mot hvit/lys bakgrunn uten skygger. Bruk gjerne mobilen.

● Eksempel på godkjente og ikke godkjente bilder:

Hva anses som gyldig legitimasjon:
● Bankkort er IKKE gyldig legitimasjon
●Norske og utenlandske pass (ikke nødpass)
●Nasjonale ID-kort fra EU/EØS-land
●Norsk førerkort utstedt etter 1.januar 1998
●Norsk digitalt førerkort
●Nordisk førerkort (svensk, dansk, islandsk eller finsk)
●Norsk reisebevis for flyktninger
●Utlendingspass – ikke godkjent hvis det er utstedt for enkeltreise
●Oppholdskort
●Forsvarets ID-kort
●Dersom du ikke har noen av disse typene legitimasjon, ta kontakt med oss på chat eller telefon.


●Bildet skal vise ansiktet til innehaveren slik vedkommende ser ut idag, uten hode bekledning*eller lignende (Personer kan av religiøse grunner bruke hodeplagg. Hodeplagget må da ikke tildekke noe av ansiktet eller mer av hode enn det som er nødvendig. Begge ørene skal være synlig)

● Briller må ikke benyttes

● Ansiktsuttrykket skal være nøytralt og munnen skal være lukket

● Begge ører må være synlige.

● Ta bilde mot hvit/lys bakgrunn uten skygger. Bruk gjerne mobilen.

● Eksempel på godkjente og ikke godkjente bilder:

Hva anses som gyldig legitimasjon:
● Bankkort er IKKE gyldig legitimasjon
●Norske og utenlandske pass (ikke nødpass)
●Nasjonale ID-kort fra EU/EØS-land
●Norsk førerkort utstedt etter 1.januar 1998
●Norsk digitalt førerkort
●Nordisk førerkort (svensk, dansk, islandsk eller finsk)
●Norsk reisebevis for flyktninger
●Utlendingspass – ikke godkjent hvis det er utstedt for enkeltreise
●Oppholdskort
●Forsvarets ID-kort
●Dersom du ikke har noen av disse typene legitimasjon, ta kontakt med oss på chat eller telefon.


●Bildet skal vise ansiktet til innehaveren slik vedkommende ser ut idag, uten hode bekledning*eller lignende (Personer kan av religiøse grunner bruke hodeplagg. Hodeplagget må da ikke tildekke noe av ansiktet eller mer av hode enn det som er nødvendig. Begge ørene skal være synlig)

● Briller må ikke benyttes

● Ansiktsuttrykket skal være nøytralt og munnen skal være lukket

● Begge ører må være synlige.

● Ta bilde mot hvit/lys bakgrunn uten skygger. Bruk gjerne mobilen.

● Eksempel på godkjente og ikke godkjente bilder:

Hva anses som gyldig legitimasjon:
● Bankkort er IKKE gyldig legitimasjon
●Norske og utenlandske pass (ikke nødpass)
●Nasjonale ID-kort fra EU/EØS-land
●Norsk førerkort utstedt etter 1.januar 1998
●Norsk digitalt førerkort
●Nordisk førerkort (svensk, dansk, islandsk eller finsk)
●Norsk reisebevis for flyktninger
●Utlendingspass – ikke godkjent hvis det er utstedt for enkeltreise
●Oppholdskort
●Forsvarets ID-kort
●Dersom du ikke har noen av disse typene legitimasjon, ta kontakt med oss på chat eller telefon.


●Bildet skal vise ansiktet til innehaveren slik vedkommende ser ut idag, uten hode bekledning*eller lignende (Personer kan av religiøse grunner bruke hodeplagg. Hodeplagget må da ikke tildekke noe av ansiktet eller mer av hode enn det som er nødvendig. Begge ørene skal være synlig)

● Briller må ikke benyttes

● Ansiktsuttrykket skal være nøytralt og munnen skal være lukket

● Begge ører må være synlige.

● Ta bilde mot hvit/lys bakgrunn uten skygger. Bruk gjerne mobilen.

● Eksempel på godkjente og ikke godkjente bilder:

Hva anses som gyldig legitimasjon:
● Bankkort er IKKE gyldig legitimasjon
●Norske og utenlandske pass (ikke nødpass)
●Nasjonale ID-kort fra EU/EØS-land
●Norsk førerkort utstedt etter 1.januar 1998
●Norsk digitalt førerkort
●Nordisk førerkort (svensk, dansk, islandsk eller finsk)
●Norsk reisebevis for flyktninger
●Utlendingspass – ikke godkjent hvis det er utstedt for enkeltreise
●Oppholdskort
●Forsvarets ID-kort
●Dersom du ikke har noen av disse typene legitimasjon, ta kontakt med oss på chat eller telefon.


●Bildet skal vise ansiktet til innehaveren slik vedkommende ser ut idag, uten hode bekledning*eller lignende (Personer kan av religiøse grunner bruke hodeplagg. Hodeplagget må da ikke tildekke noe av ansiktet eller mer av hode enn det som er nødvendig. Begge ørene skal være synlig)

● Briller må ikke benyttes

● Ansiktsuttrykket skal være nøytralt og munnen skal være lukket

● Begge ører må være synlige.

● Ta bilde mot hvit/lys bakgrunn uten skygger. Bruk gjerne mobilen.

● Eksempel på godkjente og ikke godkjente bilder:

Hva anses som gyldig legitimasjon:
● Bankkort er IKKE gyldig legitimasjon
●Norske og utenlandske pass (ikke nødpass)
●Nasjonale ID-kort fra EU/EØS-land
●Norsk førerkort utstedt etter 1.januar 1998
●Norsk digitalt førerkort
●Nordisk førerkort (svensk, dansk, islandsk eller finsk)
●Norsk reisebevis for flyktninger
●Utlendingspass – ikke godkjent hvis det er utstedt for enkeltreise
●Oppholdskort
●Forsvarets ID-kort
●Dersom du ikke har noen av disse typene legitimasjon, ta kontakt med oss på chat eller telefon.

Ved bestilling aksepterer du disse vilkårene.
● Pris per kort er kr 690,-kr eks. mva.